Bilaketa aurreratua

Zerbitzuen Karta

Nafarroako Arartekoaren Zerbitzuen Gutuneko I. kapituluan adierazten den bezala, gutunak informazioa jasotzen dut Arartekoak ematen dituen zerbitzuei buruz, Arartekoak zerbitzuak ematerakoan bere gain hartzen dituen kalitatezko konpromisoei buruz eta herritarrek zerbitzu horiek direla-eta dauzkaten eskubideei buruz. Gainera, Gutuna Nafarroako Arartekoaren erakundearen ekintzen gidaliburua da.

Nafarroako Arartekoaren Zerbitzuen Gutunaren testu osoa atal honi atxikitako PDF batean eskura dezakezu.