Bilaketa aurreratua

Copyright

Webgune hau guztia eta hura osatzen duten atalak Jabetza Intelektualari eta Industrialari buruzko Espainiako eta nazioarteko legeek babestuta daude.

Webgune honen edukiari buruzko jabetza intelektualeko eskubideak Nafarroako Arartekoarenak dira, salbu eta edukiak hornitzeko kasuko kontratua sinatuta dagoen enpresenak direnak, eta jabetza intelektualari eta industrialari buruzko nazioko eta nazioarteko arauek babestuta daude.

Edukiak erreproduzitzeko, banatzeko, jendaurrean komunikatzeko eta eraldatzeko eskubidea Nafarroako Arartekoarena da guztiz, hirugarrenek aipatuak izateko izan dezaketen eskubidea ezertan kendu gabe.

Web honetara sartzen den erabiltzaileak ezin du kopiatu, aldatu, banatu, transmititu, erreproduzitu, argitaratu, laga edo saldu arestian aipaturiko elementuak, eta ezin du, ezta ere, lortutako informaziotik heldu diren produktu edo zerbitzu berriak sortu, haien jatorria berariaz aipatu gabe.

Baimena ematen da soilik edukiak erabilera pertsonalerako ikusteko eta kargatzeko, eta ez merkataritza-erabilerarako. Baimen hori ezin zaie hirugarren pertsonei edo entitateei zabaldu.

Berariaz debekatuta geratzen da erabiltzaileak webgune honen edukia edo egitura aldaraztea, Nafarroako Arartekoaren berariazko eta idatzizko baimena eduki gabe. Atari honen edo haren edukien arau indardunen aurkako edozein erabilera jazarri ahalko da.